Instrukce

Přečtěte si prosím následující instrukce:

 • Na celý dotazník je stanoven časový limit 45 minut.
 • Audio dotazník se skládá z 12 hudebních ukázek, což je 21,5 min čistého poslechu hudby.
 • Každou hudební ukázku je nutné doposlouchat až do konce.
 • Poslech hudební ukázky nelze pozastavit, ukončit ani přeskočit.
 • Po vyposlechnutí každé hudební ukázky odpovězte na otázky, které se k ní vztahují.
 • Na vyplnění sady otázek k jednotlivé hudební ukázce je stanoven časový limit, který bude odpočítáván na pozadí aplikace.
 • Po vypršení tohoto časového limitu přejděte k další hudební ukázce.
 • K vyplněným odpovědím se nelze zpětně vrátit ani je opravit.
 • Ujistěte se, že máte zapojena sluchátka do počítače.
 • Před spuštěním zvukového dotazníku si přehrajte testovací ukázku a upravte vyhovující hlasitost, abyste měli jistotu, že uslyšíte následující ukázky.
 • Testovací ukázku nemusíte doposlouchat až do konce.
 • Po zodpovězení vstupních údajů spusťte ukázku č. 1.

Pokračovat